Tisk Mapa serveru English

Profil společnosti

Motto:
"... nikdo nikdy nekupuje produkt nebo službu - každý kupuje řešení svého problému."


Společnost PRO NORTH® CZECH, a. s. Třinec byla založena v dubnu 1993. Podnikatelský záměr byl realizován výstavbou vlastního protektorovacího závodu a nákupem nejnovější výrobní technologie BANDAG® prostřednictvím zastoupení BANDAG®u A. G. pro Evropu se sídlem v Bruselu. Stavba samotného protektorovacího závodu byla zahájena v říjnu 1993. Výroba byla zahájena v březnu 1994. Tato protektorovací linka vznikla jako čtvrtá na území Severní Moravy.

Společnost PRO NORTH® CZECH, a. s. Třinec spolupracuje s evropským zastoupením firmy BANDAG®. Jako každý jiný Bandag® - dealer je samostatným, obchodně nezávislým subjektem.

Základem spolupráce je "frenčízová smlouva", která vytváří přesně stanovený rámec, na jehož základě je dodána nejmodernější modifikace protektorovací linky, je zaškolena obsluha, je zahájena dodávka materiálů a výrobních komponentů, vše ve kvalitě ISO 9002. Následuje proškolení pracovníků a jejich rekvalifikace v evropském školícím středisku v Bruselu. Každý nový výrobní závod je na začátku několikrát prověřován techniky Bandagu a je hlídáno dodržování stanovených výrobních postupů a systému zajištění kvality výroby. Tento proces stabilizace kvality výroby je ukončen splněním podmínek a získáním certifikátu kvality BANDAG®. Prověřování kvality výroby včetně zvládnutí nových strojů a postupů musí dealer dokazovat každoročním opakováním certifikace kvality. Společnost PRO NORTH® CZECH, a. s. je nositelem certifikátu BANDAG® kvality v letech 1995 - 2018 každoročně.

Díky této pevné spolupráci má každý protektorovací závod garantován technický a odborný růst a přístup k nejnovějším poznatkům z oboru pneumatik a ke všem novinkám vzešlým z obrovského vývojového potenciálu firmy Bandag.

Firma PRO NORTH® CZECH, a. s. Třinec prošla celým tímto vývojem a dnes, po více jak deseti letech působení, je největším, co do odběru materiálu - objemu výroby, dealerem Bandagu na českém území. Je třeba připomenout, že se nikdy společnost nepokusila o výrobu z polotovarů jiné cenové hladiny - jiného dodavatele a tím i v tomto složitém období neporušila frenčízovou smlouvu a podmínky z ní vyplývající, které jsou charakteristické nekompromisním vyžadováním a dodržováním veškerých pravidel (neustálý tlak na kvalitu výroby, doplňování linky o nové stroje ovlivňující kvalitu výroby atd.). Naopak, využila tohoto tlaku, stabilizovala lidský potenciál.

7. listopadu 1997 společnost PRO NORTH® CZECH, a. s., jako první protektorářský závod v České republice a východní Evropě, úspěšně získala certifikát systému jakosti ISO 9002 (certifikát č.00 0027 SJ) a certifikát CQS (certifikát kvality systému č.108/2000), a 18. listopadu 1998 certifikát IQ Net (mezinárodní certifikát IQ Net Registration No. CZ-108/2000) na vlastní výrobní závod. Společnost PRO NORTH® CZECH, a. s. je od července 2000 také držitelem osvědčení o homologaci VJOP a tím splňuje náročné požadavky dle předpisu 108 resp. 109 o homologaci pneumatik pro vozidla a jejich přípojná vozidla (osvědčení 109 R-000004).

Tyto certifikáty a osvědčení jsou přiděleny nejen na samotný výrobní proces, ale jsou nedílnou součástí celého systému jakosti ve společnosti PRO NORTH® CZECH, a. s. Třinec. Pod tímto rozumíme i na celý obslužný mechanismus, ve kterém provádíme pravidelné návštěvy dle potřeb zákazníka a poskytujeme poradenskou a technickou pomoc v hospodaření s pneu. V říjnu 2000 proběhla ve společnosti PRO NORTH® CZECH, a.s. recertifikace systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9002 s vyhodnocením certifikačního orgánu o shodě systému jakosti s požadavky normy a udělením certifikátu bez výhrad.

V listopadu 2001 proběhl ve společnosti PRO NORTH® CZECH, a.s. konformitní technický audit dle předpisu EHK č. 109 o homologaci výroby obnovených pneumatik pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla ze strany kontrolního orgánu IGTT. Audit proběhl přímo ve výrobním závodě společnosti PRO NORTH® CZECH, a.s. Výsledkem prověrky je přidělený certifikát o shodnosti produkce, se zařazením do skupiny "A" s dosaženým hodnocením ve výši 100 % bodů ve všech bodech prověrky. V únoru roku 2003 proběhl tento konformitní technický audit dle předpisu EHK č. 109 o homologaci výroby obnovených pneumatik, kde stejně jako v listopadu 2001 PRO NORTH® CZECH, a.s. získal hodnocení ve výši 100 bodů ve všech bodech prověrky, a tím jednoznačně potvrdil zařazení do skupiny A.

Systém řízení kvality je ve společnosti udržován a aktualizován dle potřeby a změn v souboru norem ISO 9000. Poslední změna proběhla v říjnu 2017 dle aktuální platné normy ISO 9001:2015.

Tyto skutečnosti - legislativní povinnosti jsou ve společnosti PRO NORTH® CZECH, a.s. vnímány ne jako povinné a nutné zlo, nýbrž jako kvalitativní milník rozvoje a zlepšování stvrzený certifikujícím orgánem, potvrzující správnost strategického rozhodnutí, přijatého na přelomu let 1998 a 1999. Toto strategické rozhodnutí se týkalo změny obchodního modelu z výrobkově orientovaného na procesní obchodní model, orientovaný na zákazníka, kdy epicentrem zájmu přestal být pouze samotný výrobek, kolem kterého se točil obchodní model, reklama a koneckonců i zákazník, ale středobodem všeho dění se stal zákazník a leitmotivem pro jeho spokojenost se stalo slovo "řešení".
© 2007 PRO NORTH® CZECH, a.s.,  Bezručova 446, 739 61 Třinec
PNEU + AUTOSERVIS: E-mail: servispronorth.cz, Tel.: +420 558 999 800, Mobil: +420 605 201 040
OBCHODNĚ ZÁKAZNICKÝ SERVIS: E-mail: infopronorth.cz, Tel.: +420 558 999 888, Fax: +420 558 999 889