Tisk Mapa serveru English

Projekty


Společnost PRO NORTH CZECH, a.s. zahájila dne 1.2.2017 realizaci projektu s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004322 a názvem Realizace školení zaměstnanců PRO NORTH CZECH. Předmětem a zároveň cílem tohoto projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Postupně se naši zaměstnanci zdokonalili v měkkých a manažerských dovednostech např. v kurzech Rovné příležitosti, Vnitrofiremní komunikace, Řízení lidských zdrojů, Zvyšování efektivity procesů ad. Dále byly realizovány kurzy z aktivity Technické a jiné odborné vzdělávání např. Technologiský postup při obnově pneu technologií Bandag II, Technologie u strojů II, Vstupní kontrola EB - NHD2 - teorie II, Vstupní kontrola EB - NHD2 - prakticky u stroje II a z aktivity Obecné IT např. kurz MS Office. V aktivitě Účetní, ekonomické a právní kurzy se uskutečnil Kurz pro materiálovou účetní.

Tento projekt byl úspěšně ukončen k 30. 9. 2018, kdy bylo dosaženo našich předem stanovených cílů a celkem 39 zaměstnanců zapojených do projektu bylo úspěšně proškoleno a získali tak potřebné znalosti a dovednosti ke své každodenní praxi.

Společnost PRO NORTH CZECH, a.s. úspěšně zahájila projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012717 pod názvem Školení zaměstnanců společnosti PRO NORTH CZECH, a.s. Díky tomuto projektu budou moci zapojení zaměstnanci zvýšit své odborné znalosti v kurzech z oblasti obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, technické a jiné odborné vzdělávání a účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.
© 2007 PRO NORTH® CZECH, a.s.,  Bezručova 446, 739 61 Třinec
PNEU + AUTOSERVIS: E-mail: servispronorth.cz, Tel.: +420 558 999 800, Mobil: +420 605 201 040
OBCHODNĚ ZÁKAZNICKÝ SERVIS: E-mail: infopronorth.cz, Tel.: +420 558 999 888, Fax: +420 558 999 889